Vì sao bạn nên cần sử dụng dịch vụ chăm sóc & quản trị website?

 • Không có người quản trị chăm sóc website, nội dung, hình ảnh trên website chưa thu hút?
 • Có quá ít thời gian để tìm kiếm và biên tập tin bài cho website của mình?
 • Không có đủ nguồn thông tin cần thiết để định hướng và cập nhật nội dung cho website của mình?
 • Muốn chỉnh sửa, thay đổi một vài phần trong website nhưng không biết nhờ ai hoặc công ty không có người phụ trách chuyên môn?
 • Cảm thấy ngần ngại khi bỏ ra 1 chi phí đáng kể để thuê một nhân viên chuyên cập nhật, chăm sóc website cho mình?
Bảng giá dịch vụ chăm sóc website

NỘI DUNG


 • QUẢN TRỊ NỘI DUNG

 •   Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp

  Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
 •   Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)

  Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
 •   Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa

  Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
 • XÂY DỰNG WEBSITE

 •   Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh

  Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
 •   Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố

  Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
 • TỐI ƯU ONPAGE WEBSITE

 •   Kiểm tra bố cục giao diện website

  Kiểm tra bố cục giao diện website
 •   Tối ưu các bài viết thân thiện Google

  Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 •   Phân tích lượng truy cập Google Analytics

  Phân tích lượng truy cập Google Analytics
 •   Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

  Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
 •   Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml

  Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml. Nhằm submit những nội dung, đường dẫn website đã được tạo lên Google
 •   Tối ưu và chỉnh sửa Title des

  Tối ưu và chỉnh sửa Title, description của từng nội dung được viết
 •   Phân tích nội dung trùng lặp

  Phân tích nội dung trùng lặp
 •   Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile

  Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
 •   Kiểm tra các link liên kết tới website

  Kiểm tra các link liên kết tới website
 •   Tối ưu các thẻ meta robot

  Tối ưu các thẻ meta robot
 •   Thiết lập trang lỗi 404

  Thiết lập trang thông báo lỗi 404
 •   Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO

  Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
 • BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING

 •   Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…

  Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
 •   Báo cáo đầu việc đã thực hiện

  Báo cáo đầu việc đã thực hiện
 •   Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

  Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

GÓI PHỔ THÔNG

800.000đ
 • 5

 • 2

 • 4

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • Hàng tháng

 • Hàng tháng

GÓI TIÊU CHUẨN

1.500.000đ
 • 10

 • 5

 • 8

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • Hàng tháng

 • Hàng tháng

GÓI NÂNG CAO

2.000.000đ
 • 15

 • 10

 • 16

 • Hàng ngày

 • Hàng tuần

 • Hàng ngày

 • Hàng tháng

 • Hàng tuần

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

GÓI CHUẨN SEO

3.000.000đ
 • 20

 • 15

 • 30

 • Hàng ngày

 • Hàng tuần

 • Hàng ngày

 • Hàng ngày

 • Hàng tuần

 • Hàng tuần

 • Hàng tuần

GÓI PHỔ THÔNG

800.000đ

Đăng ký
QUẢN TRỊ NỘI DUNG
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
5
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
2
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
4
XÂY DỰNG WEBSITE
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Hàng tuần
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Hàng tháng
TỐI ƯU ONPAGE WEBSITE
Kiểm tra bố cục giao diện website
Kiểm tra bố cục giao diện website
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml. Nhằm submit những nội dung, đường dẫn website đã được tạo lên Google
Tối ưu và chỉnh sửa Title des
Tối ưu và chỉnh sửa Title, description của từng nội dung được viết
Phân tích nội dung trùng lặp
Phân tích nội dung trùng lặp
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra các link liên kết tới website
Kiểm tra các link liên kết tới website
Tối ưu các thẻ meta robot
Tối ưu các thẻ meta robot
Thiết lập trang lỗi 404
Thiết lập trang thông báo lỗi 404
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Hàng tháng
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Hàng tháng
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

GÓI TIÊU CHUẨN

1.500.000đ

Đăng ký
QUẢN TRỊ NỘI DUNG
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
10
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
5
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
8
XÂY DỰNG WEBSITE
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Hàng tuần
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Hàng tháng
TỐI ƯU ONPAGE WEBSITE
Kiểm tra bố cục giao diện website
Kiểm tra bố cục giao diện website
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Hàng tuần
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Hàng tháng
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml. Nhằm submit những nội dung, đường dẫn website đã được tạo lên Google
Tối ưu và chỉnh sửa Title des
Tối ưu và chỉnh sửa Title, description của từng nội dung được viết
Phân tích nội dung trùng lặp
Phân tích nội dung trùng lặp
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra các link liên kết tới website
Kiểm tra các link liên kết tới website
Tối ưu các thẻ meta robot
Tối ưu các thẻ meta robot
Thiết lập trang lỗi 404
Thiết lập trang thông báo lỗi 404
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Hàng tháng
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Hàng tháng
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing

GÓI NÂNG CAO

2.000.000đ

Đăng ký
QUẢN TRỊ NỘI DUNG
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
15
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
10
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
16
XÂY DỰNG WEBSITE
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Hàng ngày
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Hàng tuần
TỐI ƯU ONPAGE WEBSITE
Kiểm tra bố cục giao diện website
Kiểm tra bố cục giao diện website
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Hàng ngày
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Hàng tháng
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml. Nhằm submit những nội dung, đường dẫn website đã được tạo lên Google
Tối ưu và chỉnh sửa Title des
Tối ưu và chỉnh sửa Title, description của từng nội dung được viết
Phân tích nội dung trùng lặp
Phân tích nội dung trùng lặp
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra các link liên kết tới website
Kiểm tra các link liên kết tới website
Tối ưu các thẻ meta robot
Tối ưu các thẻ meta robot
Thiết lập trang lỗi 404
Thiết lập trang thông báo lỗi 404
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Hàng tuần
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Hàng tuần
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
Hàng tháng

GÓI CHUẨN SEO

3.000.000đ

Đăng ký
QUẢN TRỊ NỘI DUNG
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp
20
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
Biên soạn nội dung sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO (100%)
15
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
Biên soạn nội dung tin tức tăng traffic & kèm từ khóa
30
XÂY DỰNG WEBSITE
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Hàng ngày
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Hàng tuần
TỐI ƯU ONPAGE WEBSITE
Kiểm tra bố cục giao diện website
Kiểm tra bố cục giao diện website
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Hàng ngày
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Hàng ngày
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml. Nhằm submit những nội dung, đường dẫn website đã được tạo lên Google
Tối ưu và chỉnh sửa Title des
Tối ưu và chỉnh sửa Title, description của từng nội dung được viết
Phân tích nội dung trùng lặp
Phân tích nội dung trùng lặp
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile
Kiểm tra các link liên kết tới website
Kiểm tra các link liên kết tới website
Tối ưu các thẻ meta robot
Tối ưu các thẻ meta robot
Thiết lập trang lỗi 404
Thiết lập trang thông báo lỗi 404
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO
BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng…
Hàng tuần
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Báo cáo đầu việc đã thực hiện
Hàng tuần
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing
Hàng tuần
Lưu ý:
 • Trên đây chỉ là bảng giá công việc trong mức giá trọn gói.
 • Qúy khách muốn biết chính xác giá vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin cần báo giá, chúng tôi sẽ cho bạn báo giá tốt nhất.
BẠN ĐANG CẦN MỘT ĐỐI TÁC CHĂM SÓC & QUẢN TRỊ WEBSITE TỐT?
 • HÚT KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN VÀ LIÊN TỤC
 • NỘI DUNG MỚI, HÌNH ẢNH ĐẸP CẬP NHẬT MỖI NGÀY
 • BÁO CÁO CHI TIẾT HÀNH VI KHÁCH HÀNG VÀO WEBSITE
 • KHẮC PHỤC SỰ CỐ WEBSITE NHANH CHÓNG
 • BẢO TRÌ, LƯU TRỮ WEBSITE AN TOÀN, HIỆU QUẢ
 • TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE TOÀN DIỆN

Website là 1 Showroom nằm trên con đường mang tên Internet, nơi có hàng triệu người qua lại mỗi ngày. Vì vậy hãy chăm sóc website của bạn theo một cách chuyên nghiệp nhất, với dịch vụ Chăm sóc web và Quản trị web của chúng tôi!

TƯ VẤN & BÁO GIÁ
YÊU CẦU CHÚNG TÔI LIÊN HỆ LẠI
Về Đầu Trang